Modernne digitaalne ortodontiline ravi nüüd kättesaadav ka Tallinnas

Rootsis täisdigitaalsele ortodontilisele ravile spetsialiseerunud hambakliinik Ortodonti Akademin ja KW Hambakliinik sõlmisid koostööleppe, mille eesmärk on innovatiivne Suresmile Advanced ortodontilise ravi platvorm teha kättesaadavaks ka Eesti patsientidele.

Esialgu pakume traditsioonilise raviga võrreldes umbes kolmandiku võrra lühema aja ja vähema visiitide arvu ning kontrollitult täpsema lõpptulemusega teenust ainult täiskasvanud patsientidele.

Moodne tehnoloogia võimaldab ortodontilist ravi arvutis kolmemõõtmeliselt modelleerides planeerida ja ravikuuri edenemist hinnata ka distantsilt, mis praktikas tähendab, et kvaliteetse ravitulemuse eest vastutav Stockholmi ortodont dr Anna Hajati kohtub vajadusel patsientidega Tallinnas keskmiselt ainult kord kuus. Koostöölepingu raames osalevad igapäevasel patsientide ravivajaduse hindamisel, diagnostilistel uuringutel ning raviskeemi praktilisel elluviimisel dr Hajati aktiivsel juhendamisel vastava täiendkoolituse läbinud KW Hambakliiniku hambaarstid.

Dr Anna Hajati lektorina

Dr Anna Hajati on hambaarstiks õppinud Stockholmi Karolinska Instituudis, kus ta 2004 alustas tööd abiprofessorina ning 2010 kaitses doktoriväitekirja. 2006 asutas dr Hajati Stockholmis patsiendikesksele ortodontilisele ravile pühendunud hambakliiniku Ortodonti Akademin, kus ta 2009 alustas esimesena Põhjamaades ortodontilise ravi lõpptulemuse täpsuse ja ravikuuri parema ajalise kontrollitavuse tagamiseks raviprotsessi digitaliseerimisega. Dr Hajati on rahvusvaheliselt tuntud lektor ja mitme rahvusvahelise ortodontide seltsi liige. KW Hambakliinik on uhke, et dr Anna Hajati otsustas oma ekspertteadmisi jagama hakata just koostöös meiega olles nii esimene täisdigitaalse Suresmile Advanced unikaalsel platvormil ortodontilise ravi pakkuja Balti riikides.