No Flash Installed

Tehiskroonid ja sillad

Hambalaboris valmistaud hambakrooniga asendatakse kahjustunud hamba krooniosa. Elusa hamba puhul valmistatakse kroon vastavalt lihvitud hambale. Kui hammas on surnud või suures ulatuses kahjustunud, tuleb kroon valmistada eelnevalt hamba juure sisse kinnitatud vastava ankruga (tihvtiga ehk kruviga) panuse peale.


Prepareeritud elav ja tihvtpanusega hammas...


...ning neile kinnitatud portselanist kroonid

Kroone on võimalik valmistada nii metallist kui ka hamba värvi materjalist. Kõige hambasõbralikumaks proteesimaterjaliks peetakse kullasulameid nende parajalt sobiliku kulumiskiiruse, töödeldavuse ja reageerimatuse tõttu.

Järjest rohkem kasutatakse tänapäeval keraamilisi materjale (portselani). Nende parimaks omaduseks on hambavaabaga võrreldav esteetilisus. Moodsate kinnitamismeetodite kasutamisega ei ole enam probleemiks liigne haprus.

Hetkel kasutatakse ehk kõige enam kahe eelpool toodud materjali ühendamist - metallokeraamikat, mille puhul valatud väärismetall kaetakse esteetilise keraamilise kihiga. Tulemuseks on hambale täpselt istuv esteetiline ning vastupidav kroon.

Sildprotees

Hambakaarelt puuduvaid hambaid saab asendada sildproteesi abil. Sel juhul ühendatakse puuduva hamba kohale valmistaud kroon naaberhammastele valmistatud kroonide külge.

Praktikas lihvitakse augu kõrval olevad hambad sillapeadeks. Selle järel võetakse spetsiaalse kummimassiga jäljend, mis saadetakse laborisse. Seal valmistab hambatehnik jäljendist valatud kipsmudelile kunsthambad, mille hambaarst suhu kinnitab. Suhu liimitud silda ei saa patsient ise suust eemaldada.


Eespurihambaid korvav sild
laboris kipsmudelil...


...ning sama sild
suhu kinnitatuna

Silla karkass valmistatakse tavaliselt metallisulamist, milles leidub umbes 70 % kulda, 15 % hõbedat, 3 % plaatina ning vähemal määral teisi väärismetalle. Silla nähtavale jääv osa kaetakse vastupidava ja esteetilise hambavärvi materjaliga, milleks tänapäeval on tavaliselt portselan.

Hästi tehtud sild on pikaaegne, kui tugihambad terved püsivad. Seepärast on eriti tähtis hambalt kroonile üleminekuloht puhtana hoida, et sinna ei tekiks kaariest ega igemepõletikku. Krooniservade puhastamiseks on suuhügieeniks hädavajalik kasutada spetsiaalseid abivahendeid.